Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den hoogen Merapi op ons neer deed dalen, zoodat wij weldra met ons vlot naar de sluis terug werden gedreven en aan den wal moesten vluchten.

Maar wij gaven het niet op en des avonds in den pondok, werd het gewonde instrument weer opgelapt. Hoewel het er daarna allerkomiekst toegetakeld uitzag, functionneerde het nog best. Ook de andere maximum thermometer, die door de treinreis in disorder was geraakt, werd weer in eenigszins bruikbaren toestand gebracht en den volgenden morgen de strijd opnieuw aangebonden.

De wind blies echter nog vervaarlijk! 't Was de Oostmoesson, die van den Merapi zich over het solfataren-veld op het meer uitstortte en met fabuleuze trekking, door het berggat bij de sluis, in de kloof van de Banjoepait ijlde.

Onze vier roeiers vermochten niets tegen dien stormwind en toen wij beiden en de mandoer mee aan de roeispanen trokken, kwamen wij evenmin vooruit; eindelijk, langs den kant aan een lijn-getrokken, lukte het. Dat jaagpad, aan den voet der steile wanden, was echter het meest onbegaanbare, dat men zich denken kan en had met een braaf oud-HoIlandsch jaagpad evenveel overeenkomst als een zaag met een liniaal.

Weldra ook verdween elk «spoor van een begaanbaren rotsvoet en moest er weer getrokken en gedouwd worden tegen de vier roeispanen.

Wij kropen toen echter onder de hemelhooge. zuidwanden en bleven daar buiten de baan van de hevigste luchttrekking, zoodat wij na een uur worstelens eindelijk den „dapoer" bereikten en bij de kaap, (die de bocht bij de solfataren afsluit) landden wij.

Een merkwaardig gevolg van dien harden wind was, dat de oppervlakte-temperatuur van het water belangrijk steeg, omdat het warme water, door de golfberoering naar boven werd gesleept; over de 26° C. rees de temperatuur, die na regenbuien in den nacht van den eersten op den tweeden waarnemingsdag tot onder 20° C. was gezakt.

Bij de kaap dan maakten wij een lang touw aan een rotsblok vast en vierden wij ons vlot, al Ioodende, een honderd meter met den wind mee uit; toen brak het touw. Maar, gelukkig, de wind was snel gaan liggen en zonder bezwaar konden wij onzen derden aanval op het centrum aanvangen.

Het instrument blijft echter eerst nog in reserve en alleen de maximumthermometer daalt met het lood af. Na eenige welgeslaagde Joodingen komt

Sluiten