Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleine was ze toch niet. Meer grimmig van uitzicht is ze. Wilde rotswanden omringen haar; naar 't Noordwesten toe rooken die muren uit vele spleten; naar het Noorden is een rotspoort, waaruit een puinstroom in een ravijn afdaalt, en, die naar het Oosten geflankeerd wordt door een rotsgevaarte, dat loodrecht naar den allerhoogsten kam opschiet.

Naar het Zuiden gaat de vlakte in een door regenwater doorvoord terrein over, welks waterloopen zich vereenigen tot een grillig kronkelende kloof, die den opgeheven rand van den kraterput doorsnijdt.

Ik volgde dien, wel korten, maar toch geheimzinnigen gang en stond op eens voor een schrikbaarlijken afgrond, waaruit een onheilspellend sissen en loeien opsteeg en die vol was van opwarrelende dampwolken.

Windvlagen van een naderende bui dreven echter de rookmassa's uit elkaar en de kraterbodem werd hier en daar zichtbaar; ook de geweldige wanden maakten zich uit de nevels los en gedurende eenige oogenblikken kon ik de reusachtige afmetingen van den gruwel ij ken kuil met mijn blikken omvademen.

Dadelijk daarop daalden echter de regenwolken weer neer en verdween het schrikwekkende tafereel in grauwe nevelen; kil vielen de regendruppels op ons en jammerend vroegen de rillende koelies om af te mogen dalen naar het warme vuurtje van de kampplaats.

Hoe goed kon ik mij begrijpen, dat wij in hun oogen wanhopig onmogelijke en lastige menschen zijn: Om 's morgens bij mooie zonneschijn daar rond te loopen, lijkt hun wel doelloos, maar als uiting van nieuwsgierigheid kunnen ze daar nog bij. Om echter in regen en nevel rond te dooien, dat was in hun oogen ongetwijfeld volslagen gekkenwerk!

Dat zelfs geen foto's konden genomen worden, begrepen ze vermoedelijk wel en mijn eenige hoop om mij in hun oogen te rehabiliteeren, was het verrichten van temperatuur en vochtigheidsbepalingen met den slingerthermometer.

Ter verwarming hunner verkleumde lijven, klom ik hun voor, naar den hoogsten kam, waar een triangulatiepaal mij wenkte; een klauterpartij over een sterk uitgevreten met rotsblokken overdekte helling.

Die kam ligt maar 70 meter boven de groote zandvlakte, dus was ik spoedig boven; maar van eenig uitzicht was geen sprake; integendeel, zware

Sluiten