Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik er veel meer dan op het nauwkeurige kaartje, dat in 1910 is gemaakt, aangeteekend staan.

De reeds door Junghuhn beschreven batterij van solfataren, die hun rook horizontaal uitschieten, zag ik ook thans nog in actie; tenminste ik nam maar aan, dat het dezelfde waren, omdat zijn beschrijving zoo juist paste op wat ik daar beneden aanschouwde en sinds zijn bezoek de berg geen uitbarsting van beteeken is heeft ondergaan.

Het was in den nacht van 11 op 12 Augustus van het jaar 1772, dat de Slamat tegelijkertijd met den Papandajan en den Tjaremé hevig in eruptie kwam; inderdaad een merkwaardig bewijs voor de uitgestrektheid der oorzaken, die zulke uitbarstingen in het leven roepen. Oorzaken, die het duistere spel zijn van onderaardsche spanningen, magma-smeltingen en gaspersingen, waarvan men zich nog maar vaag een voorstelling durft te maken.

De toestand, waarin de krater thans verkeert, is ongetwijfeld het gevolg van die hevige uitbarsting in het jaar 1772 en de vele malen, dat de berg zware aschwolken uitstiet, waarover verscheidene berichten voorhanden zijn, zullen niet met belangrijke veranderingen gepaard zijn gegaan.

In 1875 schrijft in het Natuurkundig Tijdschrift de controleur L. G. F. A. Langen, die den berg besteeg na een verhoogde werking in Juni,dat hij geen verandering sinds Junghuhn's bezoeken kon constateeren; ook het topografisch gezelschap in 1910 vond geen vervorming van belang, en mocht die in de toekomst intreden, dan ligt nu voor vergelijking het nauwkeurige kaartje, dat toen vervaardigd werd, ter beschikking.

Lang bleef ik aan den rand van den kraterafgrond staan, starende naar het dampgewarrel der fumarolen en de rooksalvo's der geele solfataren, luisterende naar het sissen, brommen en loeien dier infernale dampapparaten, die nu al anderhalve eeuw lang op de gloeiende lavamassa van den kraterpijp staan te kooken, en ik speculeerde er over, hoeveel jaren het nog zou duren, voordat de onderaardsche spanningen opnieuw het magma naar boven zullen kunnen dringen en de samengeperste gassen zich met onweerstaanbaar geweld een uitweg zullen zoeken, de lava medesleurend en onder schrikbaariijk loeien en knallen bomsgewijze de lucht in werpende.

En mijn meditatie ging verder, over de mogelijkheid om dat aangroeien

Sluiten