Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Selong wenden. Gelet op de vele dagen vertraging en de twijfelachtige resultaten, was die toezegging wel vriendelijk, maar óók weinig hoopvol.

De heer Bosch, de welwillende assistent-resident van Mataram, had ons voor ons vertrek al verzekerd, dat het buitengesloten was, dat wij dien dag onze eerste pleisterplaats, den pasangrahan te Swela zouden halen; maar hij had niet gerekend op de vriendelijke hulp die de heer Robijn van de tabaksaanplant te Aikmoel ons zou verschaffen en dat die helper in den nood voor ons met veel moeite de noodige dragers zou bijeenroepen om bij het vallen van den nacht te kunnen verder trekken.

Eenige kalies moesten doorwaad worden, maar verder was de weg goed en tegen negen uur kwamen wij werkelijk onder het gastvrije gouvernements dak van Swela aan, het voorgeschreven eindpunt van onze eerste dagreis.

Wel lang is de weg naar den top!

Uit groote verte als ik kwam, liep hij voor mij als een spiraal en had ik, steeds Oostwaarts reizende, eerst twee dagen moeten sporen, vervolgens twee dagen moeten varen, daarna had ik dertig paal gereden en nu had ik — eerst noordwaarts daarna westwaarts afbuigende — nog veertig paal van loopen en stijgen voor den boeg om eindelijk het punt te bereiken, waar tenslotte (verder naar zuidoost doordraaiende) de eigenlijke beklimming zou aanvangen.

Toen ik in 1885 op mijn eerste bergtocht het Zevengebergte bij Bonn bezocht, beklom ik op één dag zeven bergen; thans had ik voor één berg zeven dagen noodig. Ook een geval van evolutie.

Voordat den volgenden morgen de acht dragers met hun lasten weg waren, verliep er een geruime tijd, maar het heerlijke uitzicht op de zeestraat verzoette de bitterheden der koelies-zorgen. Over de naar de zee afdalende bosschen, kon ik mijn blikken laten weiden over de breede wateren van straat Alas, die de eerste stralen weerkaatsten van de zon, wier schijf achter de bergen van Soembawa stralend oprees.

Toen volgde een lange dagmarsch.

Eerst ging het door vrij open terrein, maar reeds na een uur traden wij het oerwoud binnen en eindeloos liep het boschpaadje onder de hooge boomen voort. Vele uren lang stegen wij geleidelijk, totdat, geruimen tijd

Sluiten