Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kanteel verder over te loopen voerde niet tot het doelens^oest l nnrierlanes over de steile puinhelling, langs een ronte, die mn al heel ik onderlangs, ove' met voorzichtigheid bij iederen voet-

°p sr.:-rc;ee„ «**|

.„ » vh M een handbreede rij van losliggende steenen. ' 7", l L ko "k h"e, de natour corrigeeren en me. hand en stok wierp «ell'oie keien den atgrond in, da, ,k mi, schrijlings ove,

dat k„ade tienduimsch graat va„ misschien een

Rindjani. groot dat ik c m-

de„„g we, wa, heel zondering ™ ^ ^ ^ dig

^Tl n h >ng ooi a, is 4 volslagen onbegaanbaar en „oe o, he gez.Ud oenel. 8 ^ ^ toch

,e„ opzichte van het vallen eve werkelijke mnur ge-

8'°T r^tS^^Suags en dan „tet kloppend „eest, zoo had * bedenking over haar heen naar

rlr^wr:'"—een paar honderd .ete,atstorde„aarden

Daa, stond tk dan emdelnK p ^ g ^

de laatste dagen zoo, vaa v«„ het gansche eiland me,

brachte bestijging en vol trotsche vo » ,e zlen liggen.

* ber rr: :r"mr:e. \— ^ —.

Het was aisoi & hnssehen. te toonen.

gestoken om mij heel haar bergs.ot, roei mep

Sluiten