Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vol gemoedsaandoeningen was ook de namiddag! Onder luid geschreeuw der opjagende inlanders en het wild geblaf hunner honden kwam een hert uit de struiken springen en snelde langs onze tenten; maar een hond had zich al aan een zijner pooten vastgebeten en een Sassakker doodde het arme dier met zijn mes.

Een ander hert zagen wij ontsnappen aan zijn belagers door in het meer te springen en naar het Baroedjari-schiereiland over te zwemmen en dat met een snelheid, die mij pijnlijk herinnerde aan de traagheid van ons vlot en mij deed betreuren, dat het maken van een prauwtje onmogelijk was geweest.

Vol emotie was ook in dien namiddag het onderzoek van de warme bronnen!

Met tal van watervallen en stroomversnellingen; tusschen veelkleurige wanden, waaruit de heete bronnen straalsgewijze spuiten: overal kokend door de opborreling van heete gassen en rookend van warmte; daarbij de rotsblokken met geelen neerslag overdekkend, en zelf met groengeele golven voortstuwend, springt en stormt de rivier met wassende watervloeden naar beneden

En ik, klimmend over de dammen en voorzichtig springend van steen tot steen over de heete wateren, overal met een thermometer de temperatuur opnemend, volg haar. Hier met bijna levensgevaar een wand beklimmend om een spuitende bron te bereiken en even verder over den oever bukkend, de thermometer in den mond gestoken, om met beide handen eerst een veilige houding plat op den grond aan te kunnen nemen en dan een watertemperatuur van 52° Celcius aflezend, niet vergetend ook om van de mooiste tafereelen een kiekje te nemen, zoo volgde ik den heetgebakerden bergstroom, totdat ik aan een afgrond kwam, die mij halt toeriep.

DE VAART OP HET MEER. De dag eindigde in een onweersbui, die berg en meer in wolken hulde en toen ik in het holle van den nacht uit mijn tent trad om de menschen voor den meervaart te wekken, hingen overal aan de bergwanden nog nevels en was de hemel overtogen met dunne wolken, waardoor een mat onbestemd maanlicht viel.

Sluiten