Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonken, toen, na ruim twee uren vin onvermoeid roeien, trekken en duwen, dicht langs en onder den noordwal, de oever van onze verblijfplaats werd bereikt. Het vlot werd ter slooping op het strand getrokken, want den volgenden morgen moesten de blikken met de bamboezen en de rottan op den terugtocht dienst doen, en het duurde geen kwartier of dat roemruchtige vlot Batara, welks aanbouw uren had gekost, was opgelost geworden in een rommelige hoop van blikken en stokken.

Arm vlot! zulk een smadelijk uiteinde had gij werkelijk niet verdiend ; want al had gij ons door uw traagheid menige verzuchting doen slaken en al waart gij niet tegen den wind, die over de golven blies, opgewassen geweest, toch had gij ons veilig over de donkerdiepe wateren van het groote bergmeer gevoerd!

Ook mijn bergtocht had bijna nog een smadelijk einde gevonden! Want, toen de lange terugtocht bijna afgelegd was, nadat ik den eersten dag tegen den steilen wand van den Plawangan was opgeklommen en genoten had van den neerblik in het diepe ravijn, waar ik de geelgroene Koko-Poeti zag schuimen en helwitte watervallen naar beneden zag storten, nadat ik, al afdalend door de open landouwen, prachtuitzichten op de zee en de Sembaloenbergen had bewonderd en den volgenden morgen de blik van den Poesoek-pas in den Sembaloenketel met zijn groene sawah's schitterend was geweest, en, ten slotte de urenlange wandeling door het van zonnestralen doorweven oerbosch een doorloopend oogenfeest had gegeven, en, ten allerlange leste, ik in de welwillend geleende bendy van den behulpzamen tabaksplanter langs den grooten weg door diens koetsier werd gereden, toen.:. ja, toen ging het paard op hol en rolde de bendy in de drooge goot onderste boven.

Wonderbaarlijker wijze ongedeerd, kroop ik onder het leelijk gehavende voertuig uit en ging aan den wegkant zitten, overdenkende dat niet op de hooge bergkammen en de afbrokkelende hellingen het gevaar school, maar dat het verraderlijk loerde langs den vlakken weg in het lage land!

Sept. 1917.

Sluiten