Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Liki-landen werden ontgonnen; Schiess was de pionier, mijh gastheer volgde omstreeks 1898; thans zijn er al meerdere ondernemingen en de autos rijden langs de wegen en over de bruggen, door het Liki-dal tot Loeboe Qedang, dat nog vijf paal voorbij Soengei Landai ligt.

Niets van dat alles, behalve een pad zonder bruggen, was er, toen de Midden-Sumatra expeditie hierheen het veld harer werkzaamheden verlegd had. Dat is nu veertig jaren her en hoeveel is er in dat tijdvak niet geëxploreerd en gereisd? Zooveel, dat ik meen, dat niet velen meer weten van die expeditie onder van Hasselt, den toenmaligen controleur, waaraan Daniël Veth, de zoon van den bekenden geograaf, en de zoöloog Snellemans deelnamen.

Toen waren er nog groote witte plekken op de kaart van Sumatra, maar dank zij hun energie kwam weldra menige rivierloop en bergrug die open vakken doorsnijden.

Ook de groote berg van Korintji, de Goenoeng Gedang, was nog nimmer bezocht, maar den llden December 1878 bereikten van Hasselt en Veth zijn hoogen top.

Den 20sten October hadden zij al twee Maleiers, Nan Toenggan en Radja Lai, met twaalf koelies uitgezonden om een pad te zoeken. Het gezelschap bleef zes dagen uit en kwamen onverrichter zake terug, want door den nevel hadden zij geen pas voor zich uit kunnen zien en steile wanden hadden hen den weg versperd. Achteraf bleek echter dat Nan Toenggan en Radja Lai samen ruzie hadden gekregen en de laatste bood aan om weer er op uit te gaan. Hij ging inderdaad en na twaalf dagen (waaronder, bij verantwoording, zes rustdagen waren geweest) teruggekomen, vertelde hij tot aan de boschgrens gekomen te zijn.

Na nogmaals vijf dagen rust ging hij met Veth en van Hasselt op weg.

Maar ook zij waren eigenlijk niet de eerste beklimmers; dat was een simpele Maleier. 't Is een lugubere geschiedenis.

De man was melaatsch geworden en werd uit zijn negari verstooten. Toen besloot hij om den Goenoeng Gedang te bestijgen en aan de berggeesten om genezing voor zijn afzichtelijke kwaal te smeeken; met tien soekè rijst, kapmes en vuurslag toog hij op weg.

Kwam hij boven?

Sluiten