Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oneindigheid, ja, zelfs de verre Pageh-eilanden waren zichtbaar en scherp teekende de kustlijn van Sumatra zich af met den typischen hoek bij Indrapoera, terwijl de eilandjes bij Padang zwart op het blanke watervlak dreven.

Weer een nevel muur zakte in elkaar en een bergpanorama zonder weerga zag ik opgesteld. Lange ruggen strekten zich noordwaarts uit; het waren de bergreeksen waartusschen het lange dal, dat ik was doorgereisd, lag en ik zag de dalbodem oploopen en nog just een driehoekig vlakje van den Danau di Atas, waarboven zich de kegel van den Talang verhief.

Oostelijk welfde de eene bergrug zich achter den anderen, door de wolkenwaden, die in de dalen lagen, duidelijk in reliëf gebracht.

Heel in de verte, waar de bergfiguren hoe langer hoe meer van luchteblauw doorweekt waren, stonden als uiterst diaphane, luchtige figuren de hooge vulkanen van de vlakte van Agam.

Welk een allesbeheerschende factor is toch de afstand van het punt, waaruit men iets beschouwt!

Was dat transparant, bijna in teer hemellicht vervluchtigend figuurtje, het zware, woudbedekte berggevaarte van den Singgalan, waar ik nog geen week geleden tegen opgezwoegd was? Waar ik in den avond aan den oever van het ingedommelde kratermeertje had zitten droomen, terwijl om den berg de donder rommelend rolde, zooals om ons land, in vrede, de wereldoorlog woedt.

En was dat nietig, wolkig pluimpje, dat ik nauw boven den rand van het zoo onschuldig silhouetje van den Merapi zag opstijgen, de geduchte rookkolom, die ik uit den sissenden en loeienden kraterput had zien opwellen en dien ik, hoestende door de zwavelprikkeling, had doorloopen over een woest veld vol neergeplofte rotsblokken, die daar, gespleten en uit elkaar gebarsten, neerlagen?

Die fijne bovencontour, was dat het merkwaardig kraterveld met zijn reeks van oude, door het onderaardsche vuur verlaten kraterpijpen; de geschiedenis van den vulkaan in verstarde rotslijnen neergeschreven?

Inderdaad, ons standpunt is een gewichtige factor in ons oordeel en ware ik niet te veel door de grootschheid van het panorama met zijn overvolheid van beelden overweldigd geweest, ik had mij neergezet en er over nagedacht, hoe alles in 's levens oordeelvellingen, daardoor beheerscht

Sluiten