Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En gaf haar gelijkelijk aan allen.

Aan de eenvoudigen van geest, die zoo willig te troosten waren; aan de denkers, die hemel en aarde met hun weten hadden willen omvatten ■en aan de zieners, die meenden uit hun menschenspheer te kunnen schouwen naar de regionen, die niet van het menschdom zijn. En ook aan mij, die ■dat alles in de diepe stilte van den maannacht overdacht en toch in de vervoering van het verlangen de armen uitstrekte naar een ijle nevelgestalte, die over den roeriöozen waterspiegel van het eenzame bergmeer zweefde.

Sluiten