Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den levensbodem, waaruit de planten oprijzen en het dierlijk leven zich ontwikkelt. Het zijn dezelfde krachten, die, volgens hem, het groote alleven der organische, zoowel als der anorganische natuur met haar tallooze gestalten en vormen beheerschen.

Doch het merkwaardigste van Thales' uitspraak is niet hierin gelegen, dat hij als oorsprong van al het bestaande het water noemt; maar veeleer daarin, dat hij dien oorsprong aller dingen uit één beginsel afleidt. Tot nog toe had de levendige verbeelding, den Griekschen geest eigen, de duizenden gestalten, vormen en stoffen, die het wereld-geheel uitmaken, zich voorgesteld als persoonsopenbaringen van even zooveel geesten en goddelijke wezens. In zijn gedicht: „Die Götter Griechenlands" heeft Schiller hieraan op treffende wijze herinnerd, wanneer hij zegt:

„Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen, Seelenlos ein Feuerball sich dreht, Lenkte damals seinen goldnen Wagen Helios in stiller Majestat. Diese Höhen füllten Oreaden, Eine Dry as lebt' in jenem Baum, Aus den Urnen lieblicher Najaden Sprang der Ströme Silberschaum."

,Jener Lorbeer wand sich einst nm Hilfe, Tantals Tochter schweigt in diesem Stein. Syrinx' Klage tönt' aus jenem Schilfe, Philomelas Schmerz aus diesem Hain. Jener Bach empfing Demeters Zahre, Die sie urn Persephonen geweint, Und von diesem Hügel rief Cythere Ach, umsonstl dem schonen Freund."

„Zu Deukalions Geschlechte stiegen Damals noch die Himmlischen herab; Pyrrhas schone Töchter zu besiegen, Nahm der Leto Sohn den Hirtenstab. Zwischen Menschen, Göttern und Heroen Knüpfte Amor einen schonen Bund, Sterbliche mit Göttern und Heroen Huldigten in Amathunt."

Sluiten