Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die moedige, willende ziel in den dienst van het denken, dan worden de helden geboren, die naar omhoog streven, waar de ideeën wonen. Doch raakt zij onderworpen aan de lagere zielsbegeerten en driften, dan verzinkt de mensch hoe langer hoe dieper weg in het ijdele niets der vergankelijke materie. Hier worden wij herinnerd aan de wagens, door tweespannen getrokken en door wagenmenners bestuurd, die langs het hemelgewelf omhoog rijden. De wagenmenner is de denkende, het gewillige paard de moedige, het weerspannige paard de begeerende ziel.

Deze Platonische beschouwingen aangaande wereld- en menschenziel, aangaande denken en materie, mogen niet gemeten worden met de maat van het logisch denkend verstand.

Zij getuigen veeleer van eene intuïtieve visie, die onze wijsgeer slechts in poëtische beeldspraak vermag te benaderen, omdat hij niet bij machte is haar in eene abstracte formule vast te leggen. Toch behooren zij tot de meest indrukkende onderdeden van het imposante geheel van Plato's wereldbeschouwing en zij zijn van grooten invloed geweest op de dogmatische formuleering van het latere christendom.

Het is mijn voornemen Plato's denkbeelden aangaande de menschelijke samenleving in den staat in de eerstvolgende voordracht te behandelen. Wij zullen dan tevens gelegenheid vinden om Plato te leeren kennen als theoretisch paedagoog.

Sluiten