Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensregelen, waaraan zij zich vrijwillig onderwerpen, hebben hen zoo krachtig en gezond gemaakt, dat de aanwezigheid van artsen volkomen overbodig is.

Als uiterste consequentie van gelijkstelling, wordt ook die der beide seksen aanvaard. Ten einde een volbloed ras te vormen, dienen beide volgens dezelfde beginselen opgevoed, aan dezelfde training onderworpen te worden. Gymnastische en musische vorming geldt voor beide, en in gelijke mate. In de „Pokteia" verrichten vrouwen en mannen ongekleed gemeenschappelijk dezelfde turnoefeningen, betrekken samen de wacht, wonen in hetzelfde tentenkamp, nemen deel aan dezelfde maaltijden, ontvangen hetzelfde musische en wetenschappelijke onderwijs en hebben beiden toegang tot ^dezelfde eervolle betrekkingen.

f Plató is in dit opzicht radicaler, dan de meest vooruitstrevende leidsters der hedendaagsche vrouwenbeweging.

Het gemeenschapsleven der wachters levert het aspect van één groot opvoedingsinstituut, waar, onder prijsgeving van alle aanspraken op aardsche goederen, die verheven deugden zullen worden aangekweekt, die geworteld zijn in de allerhoogste idee van het volstrekt Goede. Telkens wanneer in die opvoeding een volgende periode aanvangt, wordt onder hen, die opgeleid worden, een scheiding gemaakt. De minder begaafden worden telkens voor de lagere ambten en bedieningen bestemd en afgezonderd. De meer begaafden worden voor gewichtiger taak verder opgeleid en ten slotte blijven alleen zij over, die lichamelijk en geestelijk het dichtst tot de volmaaktheid naderen. Zij zullen het voorrecht genieten, in de geheimen der dialectiek te worden ingewijd, opdat zij mogen bereiken de aanschouwing der ideeën zelf, de contemplatie van het hoogste Goed, het volstrekt Goddelijke. Nu en dan, wanneer hun roeping dat vereischt, verlaten zij die hoogste aller sferen om in het practische leven af te dalen en als regeerenden aan den staat de vereischte leiding te geven.

Met de bedoeling, dien hoogsten trap van weten en religieuse contemplatie bereikbaar te maken, heeft Plato heel zijn politiek

Sluiten