Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toelpaTtL l T% ^ * in de P^jk wordt

SSTwZt 7 rtrentuhrmeer dan omtrent de

spraak bew^d J " °°k 0626 gene karakteristieke «t

inziet, dat hij het kwaad kan ontvluchten" J'

aan de 0^1* *ï ^ 'Ik heb tenminste dit

ben Alf he nPo H-'t & **" * noodk>t gapend

dezen woedenden nH^ °ntm°et' da° ZCgt het met Hom-us:

neftoe hfn d ** °neere- Wat lk bezit. behoort mi

^ït^r -ui~'vrienden- r°em' w°°npi J

b vrilr "SS" ^ F geVOdt aUeen d-b-t

In P aats "n d ï dat hiJ wil n-olgen. .

van de kn0te de drM* ^ den —tel, in p.aats

van de knots den staf en zooals Herakles de menschheid van

rbterS rJTnea beVrijdt' Z°° ^ h« te ver/e tegerlsten Trilr^l?^ kven -ontreinigen. „Ik ben ellZ

W^^Tt^ Cen/eneZer der bochten ', zoo schetst

« ., . . 8 zen W1J- ..Als Cynicus zult ge gemakkelijk den

bmde kunnen openen en met uw hand er wafuitnemen en gev n hand ," f aDS' U kCeren Cn WeDden en aarzelen, alsof Uw *f^tt Ed" ^ 7 bUidd V01' danzultgeweitemoedI

2L I g' an ZUlt gC niet treuren, en als ge uw geld

gebru.ken w,lt, zal u dat gemakkelijk vallen, en als ge hit niet hebt, er niet naar verlangen, maar tevreden zijn met wat er is en

Sluiten