Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangaande het probleem der verlossing heeft de Stoa wel menig gewichtig woord in het midden gebracht, doch niet het laatste woord gesproken.

Over de Stoïsche wijsbegeerte zou nog veel gezegd kunnen worden. Wat zij op het gebied van logica, kennisleer, taal-, rechtsen staatswetenschap heeft geproduceerd, is allerbelangrijkst; doch wij kunnen er beknoptheidshalve niet op ingaan. De ethiek maakt de kern uit der Stoïsche wereldbeschouwing. Indien ik er eenigermate in geslaagd ben, U van die ethiek een duidelijk overzicht te geven, dan zal ik mij voldaan rekenen.

Sluiten