Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Od^euT to A ^ VO°^houd-. Ja, Argus, de hond van Odysseus, toonde meer verstand dan de menschen; want hij was de eenige die zijn meester ook in de vermomming herkende 0^

t£X£«Tnëeen blijk van moreelen aanle* * ^™

dTlSSS ir Ji meeStef tr°UW VerdediSt>- en ***** de de jachthond zelfs niet over de gave der dialectiek, als hij, bij een driesprong aangekomen, na ondmoek ^ • b een

Hebtn 7/vh£t, ^ -et worden nagespeurl

wal zTeLA g f;n,taal °nder dkander' al verstaan wij niet wat zij elkander mededeelen ? Worden wij niet genoopt, nit al die

rrr besluit te trekken>dat ^LZl of izz7zzr,ten richte van de — **** -

waarhed bevatten dan de waarnemingen, die de dieren opdoen? De tweede trope brengt het probleem binnen enger grenzen

£ "dTdTeren T ~ ^loof ve'rdieLn da„

tot dT l \ , ' duS mijn gezichtsbeeld van de roos meer valt verdeToof iT' T ^ ^ichtsbeeld van een olifant, dan mtschen aTn TT *? * bedden van verschillende

spraak 1 Tgaa C ^ ding m6t dkaar in vonkte tegenspraak zijn. Immers, er bestaar allo i

j • i r . oesraat alle grond om aan te nemen dar

t^lTX\z,de 1trd*te functies ^araiiei ^aa"

de eKde zint X " Z°° verschillend in lichaamsbouw,

in A Hk ZZ ë }ïe gewaarwordingen hebben? Een oude vrouw

het "er^sfe "TT ^ ^ ^ ^ Z°nder daa™n net geringste nadeel te ondervinden en van Demophonus den

LTh d6 " Alexand-. wordt.bericht, dat hij het n d'e zon

and, f u ^ k°n Zkn- De eene mens<* Ageert, wat dé ander verafschuwt; de een haat, wat de ander bemint Di verschil

n Ü aD nie*anderS'm°etWelbe-tenopeen versch in zintuigh k gewaarworden en op nieuw kan men vragen: wie mee ZtT^U Waarom zou de voorkeur van'den een

meer recht van bestaan hebben dan die van den ander? Zal de meerderheid beslissen ? Maar heeft de meerderheid dan ah d geijkt

Jansen. Geschiedenis der Wijsbegeerte

>9

Sluiten