Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Welk beginsel is hooger dan het hoogste in het rijk van het zijnde, dus hooger dan de Geest en de wereld der geesten? Er moet inderdaad een beginsel zijn hooger dan de Geest; want de Geest streeft er naar, het Al-Eéne te zijn; maar hij is het nog niet; hij bezit slechts den vorm van het Al-Eéne. Op zich zelf beschouwd, is hij niet gedeeld, doch werkelijk in zich zelf één hoewel hij, als onmiddellijk in het Al-Eéne begrepen, wel niet in een. veelheid van deelen uiteengaat, maar het toch in zeker opzicht waagt, zich van het Al-Eéne te verwijderen. Wat boven den Geest uitgaat, dat is het Eéne zelf, een onbegrijpelijk wonder, waaraan men zelfs het Zijn niet mag toekennen, omdat men er dan een attribuut aan zou toeschrijven, dat aan iets anders is ontleend " „Daarom laat het Eéne zich ook zoo bezwaarlijk kennen; geen naam is te vinden, waarmede het naar waarheid zou kunnen genoemd worden. Wil men het een naam geven, dan is de meest gepaste: het Eéne; want aan het Eéne gaat niets in rangorde vooraf. De natuur van het Eéne bestaat hierin, dat het de bron is van. het beste en de kracht, die al wat bestaat, heeft voortgebracht; een kracht, die aan zichzelven gelijk blijft, zonder eenige vermindering te ondergaan, zonder over te gaan op de wezens die zij voortbrengt. Als wij dit beginsel het Eéne noemen, dan geschiedt dat om er eene algemeen verstaanbare aanduiding voor te hebben, om het ons voor te stellen als volstrekt ondeelbaar en onze ziel op te voeren tot het besef van de alleropperste allervolstrektste eenheid".

„Wij noemen het evenwel niet het Eéne en Ondeelbare in denzelfden zin, waarin wij spreken van een punt of eene monade Want wat in dien zin het Eéne wordt genoemd, berust op de voorstelling van het niet-uitgebreide; en het beginsel van uitgebreidheid of niet-uitgebreidheid kan niet worden gesteld, indien met te voren het Zijnde en het beginsel van het Zijnde gesteld is."

;,In welken zin spreken wij nu van het Eéne en hoe kunnen wij het met ons denken benaderen? Het is een eenheid van hoogeren graad dan het punt of de monade. Want ons denken

Sluiten