Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om den persoon van Jezus te bekommeren; want er bestaat weinig kans, dat hij iets van dien persoon zal leeren verstaan. Wie meent, dat Kong-foe-tsé of Boeddha of wie dan ook een betrouwbare gids en leidsman is, om de menschheid in haar geheel, en den individueelen mensch in het bijzonder hunne waarachtige bestemming te doen bereiken, die moet dat met Kong-foe-tsé of Boeddha of met wien dan ook maar wagen. Wie voor verstand en gemoed, voor denken en zijn volkomen vrede heeft meenen te vinden bij de eene of andere philosophie, die moet maar bij die philosophie volharden. Wie eindelijk volmaakte zielsrust heeft meenen te bereiken door de aanvaarding van de eene of andere kerkleer, hij blijve aan die kerkleer trouw.

Er zijn nu eenmaal tal van gemoedelijk en genoeglijk slapende menschen, zoowel onder de zoogenaamde geloovigen als onder de zoogenaamde ongeloovigen. Zij vinden het alleszins gemakkelijk, in een naar hunne dagelijksche behoeften comfortabel ingericht kerkelijk of onkerkelijk geestelijk huis te wonen. Als dat huis, dat hun eenmaal lief en waard is, nu maar staat, wat doet het er dan eigenlijk toe, op welken grondslag het is gebouwd, vooral wanneer hun voor en na met vele en plechtige woorden verzekerd wordt, dat het met de fundamenten behoorlijk in orde is?

Maar — wanneer de stormen komen en de regenstroomen, en de watergolven en wanneer het dan blijkt, dat de fundamenten, in het losse zand gebouwd, tegen zulk een ongewoon geweld niet bestand zijn, dan stort, volgens het bekende woord van Jezus, het huis, dat niet op een steenrots is gebouwd, in en de val van dat huis zal zeer groot zijn!

In onze dagen, — we hebben dat reeds opgemerkt! — worden velen beklemd door een angstig voorgevoel van pijnlijke onzekerheid aangaande de hoogste en diepste levensvragen en het tegenwoordig wereldgebeuren is wel geschikt om die onzekerheid te doen toenemen. Is het eigenlijk geen onbegrijpelijk wonder, dat, terwijl een oorlogsorkaan meer dan de halve wereld met verwoesting en ondergang bedreigt, terwijl alle tronen wankelen of vallen en heel

Sluiten