Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UNIVERSITY OF LEIDEN

Founded 1575. Number of students 1920/21: 1424. *) Annual Publication: Yearbook (Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden, E. J. Brill) issued in September. Books of reference: M. Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschooi van ijyj tot 1825. Leiden, 1829/32. G. D. J. Schotel, De academie te Leiden in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Haarlem, 1875. P. C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit (down to 1765 ; to be continued), 's Rijks geschiedkundige Publicatiën, 's Gravenhage, 1913—1922. Curator-president: N. C. de Gijselaar. Curators: E. C. Sweerts de Landas Wyborgh, J. Oppenheim, R. Feith, R. B. Ledeboer. Secretary of the board of Curators: J. E. Boddaert. Rector Magnificus: * *) C. Snouck Hurgronje. Secretary of the Academical Senate: **) J. P. Kuenen. Keeper of the Academical Archives: L. Knappert. Committeefor International Academie Relations: K. H. Roessingh, president, J. J. L. Duyvendak, secretary, J. van Kan, J. van der Hoeve, J. P. Kuenen, J. Huizinga, N. van Wijk.

TEACHING STAFF

Faculty of Theology

Or dinary professors:

F. Pijper, — History of Christianity.

B. D. Eerdmans, — Religion of Israël, Old Testament.

W. B. Kristensen, — History and philosophy of religions.

*) The actual number of students is larger than the official returns. **) For the academie year 1921/22.

Sluiten