Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

windingen, cellen.

name rol in ons geestelijk leven. Het aantal en dé vorm der windingen en de samenstelling der vezels en cellen staat zeker in verband met de geestelijke prestaties. Beethoven had zeer windingrijke hersenen. Bij menschapen is de oppervlakte drie maal zoo klein als bij den mensch. Kinderen van 10 jaar hebben reeds het volle hersengewicht, doch in den bouw vinden nog groote veranderingen plaats. Bij pasgeboren kinderen zijn de schorscellen nog pas in kiem aanwezig, waardoor ze geestelijk ook zoo weinig presteeren.

De geleerden, die op het standpunt van de evolutieleer staan, en dus meenen, dat de menschen uit dieren zijn voortgekomen, nemen aan, dat het vermogen van de spraak 't gevolg is van de ' vorming van een nieuwe groep cellen in het schorsgebied.

Het aantal cellen wordt op wel 9200 millioen geschat, terwijl al de verbindingsvezels samen wel de lengte hebben van den

i L. J 1^

Geestelijke vermoeidheid wordt verklaard als een vergiftigingstoestand in de cellen, door een te veel aan afvalproducten en te weinig vervanging door nieuwe bouwstoffen. Ook bij lichamelijke vermoeidheid is^er te veel aan afbraak in 't bloed, waardoor de hersens niet best kunnen werken.

Bij het droomen is vermoedelijk een deel der schors buiten werking, waardoor het denken gedeeltelijk normaal verloopt, maar toch afwijkt van dat in wakenden toestand.

Ook het relatief gewicht der hersenen staat in verband met het

slijtage. Linkschheid

geestelijk kunnen, ais men oen mcusui

die niet al te zeer met hem in grootte verschillen, dan blijkt het, dat zijn geestelijke meerderheid gepaard gaat met grooter hersengewicht; bij den mensch bedraagt het 9 maal dat van een grooten hond, 6 maal dat van een leeuw, 3 maal dat van een menschaap, 2 maal dat van een paard.

't Kaukasische ras heeft zwaarder hersens dan het Australische. Beroemde mannen hadden meest zware hersenen. Toch vond men ook de zwaarste hersenen bij een idioot.

In den ouderdom gaat slijtage der hersens gepaard met geestelijken achteruitgang; bij hersenverweeking is er verhes van *t geheugen voor bepaalde zinsgebieden; ook wel voor alles, wat vóór of na een bepaald tijdstip is gebeurd.

De bewegingen met de rechterhelft van het lichaam worden bestuurd vanuit de linker hersenhelft; bij beschadiging van die helft kunnen de functies ook overgenomen worden door de . rechterhersens. Bij linksche personen is de rechter hersenhelft t best ontwikkeld; daarom ligt het voor de hand, dat men verstandig doet. met links te oefenen en niet tot rechtsche handelingen te dwingen; deze zullen minder goed gelukken en veel energie kosten. Er is een tijd geweest, dat men rechts en links ging oefenen; ook hiervan komt men terug, daar de linksoefening

vermoeidheid.

droomen.

gewicht.

Sluiten