Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spel.

bokken. Ze zijn in' het herderstijdvak. Als ze 12 jaar zijn, komt er wat liefde voor het tuinieren, 't is de landbouwersperiode. En tegen hun 15de jaar begint het geld een rol te spelen, ze zijn in het handelstijdperk.

Het houden van rumoerige optochten, vechten van de eene school tegen de andere, heele middagen in 't water zitten en naakt loopen, zich tatoeƫeren, 't geloof aan spoken, aan gelukssteentjes, zijn alle nog verschijnselen, die er op wijzen, dat kinderen van beschaafde volken in veel gedragingen en opvattingen overeenkomst hebben met volwassenen van onbeschaafde stammen.

Van groot belang voor de geestelijke ontwikkeling is het spel. Kinderen spelen niet enkel om zich te ontspannen, maar de diepere beteekenis van het spel is, dat ze er geestelijk en lichamelijk door worden ontwikkeld; het spel dient om te leeren, om prettig te leeren. De natuur heeft daarin een middel, om ontwikkeling op te doen, zonder dat het door verveling en afkeer te veel van de energie vergt.

De zuigeling ligt te tateren en met zijn handjes te grijpen; hij oefent al spelende zijn zintuigen; het oudere kind ontwikkelt zijn oordeel door spelen als lotto, domino, dammen, schaken; zijn phantasie door bouwen, teekenen, moedertje spelen; zijn wilskracht door: alle vogels vliegen, wie 't eerste lacht, gevaarlijke vlottenspelletjes, deurtjebellen, raampjetikken, enz.; zijn aandoeningen door spookverhalen, koddige vertooningen.

Ook door de nabootsing wordt de geestelijke groei zeer bevorderd. Kinderen zijn geboren nabootsers; ze bestudeeren voortdurend oudere makkers en volwassenen en nemen daardoor heel wat vaardigheden ongemerkt over. Uit hun bezigheden als moedertje en schooltje spelen blijkt dikwijls, hoe scherp ze hebben waargenomen. Ook zedelijke gewoonten worden door nabootsing eigen gemaakt, zonder dat er veel over gesproken behoeft te worden.

Alle vaardigheden worden eerst met bewustheid aangeleerd en kosten heel wat inspanning, later gaan ze evenwej mechanisch, zonder moeite. Er komt dan weer energie beschikbaar voor een nieuwe oefening. Het spreken, loopen, schrijven, fietsen,

breien, pianospelen, wat een geduld en aandacht eischen ze in den beginne en hoe gemakkelijk verloopen ze later.

Een kind komt niet ter wereld als een blanco stuk papier, waarop de opvoeder maar kan schrijven wat hij wil. De geestelijke ontwikkeling wordt veel meer van binnen uit beheerscht dan van buiten af.. Wij worden geboren met een bepaalden

van binnen uit. van buiten af.

nabootsing.

bewust, mechanisch.

Sluiten