Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerdere onderzoekers ook een belangrijke daling van de geestelijke energie.

Gymnastiek is niet altijd ontspanning voor den geest; scherp opletten komt ook daar wel voor. En de lichamelijke vermoeidheid, die er door ontstaat, is niet bevorder├╝jk aan het opletten in een volgend uur.

Op onze volksscholen met een sober programma en geen huiswerk is weinig gevaar voor overlading voor een normaal kind; alleen kan de overgang van huis naar 't eerste schooljaar wel te groot zijn en nadeelig werken.

Er zijn verschillende methoden, om de vermoeidheid te meten. De meest bekende zijn de volgende:

vermoeidheid meten.

Elk kind krijgt een papier voor zich, waarop een groot aantal eenvoudige cijfersommetjes zijn gedrukt. Telkens na 5 of 10 minuten wordt er een sein gegeven; de leerlingen maken dan een kruisje bij de som, die ze juist af hebben. Zoo kan men t aantal fouten en de hoeveelheid werk in al die gelijke tijden vergelijken, waaruit dan de invloed van de vermoeidheid blijkt.

Zoo kan men ook met dictees doen van gelijke moeilijkheid, die men dan opgeeft bij 't begin van den schooltijd, na 1 uur les, na 2 uur, enz.

rekenmethode.

- dicteermethode.

De esthesiometer is een staafje met twee naalden, die minder en meer ver van elkaar kunnen worden geschroefd. Hoe vermoeider iemand is, hoe verder moeten de naalden van elkaar, om ze nog als 2 te voelen.

De dynamometer is een stalen ellips, die met de hand samengedrukt moet worden. Hoe grooter de geestelijke vermoeidheid, hoe geringer de drukkracht.

De eerste twee methoden kan elke onderwijzer toepassen; voor die met instrumenten moet men eerst zeer bedreven zijn, om betrouwbare resultaten te krijgen.

Na een pauze werken sommige kinderen eerst minder goed de meesten zitten echter dadelijk weer in het werk. Over 't geheel hebben de pauzen een zeer gunstigen invloed op de prestaties, vooral als ze na elk uur worden gehouden; ook de vacanties werken herstellend.

We komen thans tot het aandoeningsleven in den tweeden kinderleeftijd.

Over 't algemeen zijn de kinderen in deze periode nog zeer ego-centrisch; als 't hun zelf maar goed gaat, zijn ze tevreden. Ze houden met van verdriet; als er in hun leven leed komt, bijv door een sterfgeval, dan kunnen ze oogenblikkelijk wel verdriet Douwes, Moderne Paedagogiek. 3

esthesiometermethode.

dynamometermethode.

Aandoeningen.

ego-centrisch,

Sluiten