Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouders.

rechtsgevoel.

leedvermaak plagerijen.

medelijden.

lichamelijke straf.

vrees.

voelen en lijden, maar het duurt slechts kort. Het meededen van lekSrs aan broertjes en zusjes is in den regel met spontaan mTar iets dat is aangeleerd als plicht en bovendien ook t gevolg heeft dat ze zelf op een anderen keer wat terug krijgen. Men zfet wel eens een treffend geval van altruïsme bij een kind maar da "eft ,ui t door het ongewone. De volwassene streeft naar eer en roem, en getroost zich veel onaangenaams, het kind onttrekt zTch aan allen durenden arbeid uit een instinct van zelfbehoud. k.nderen haast it over hun

ouders klagen- ze vinden het heerlijk, als ze trotsch kunnen zi,n TXnk Sz£ als slechte ouders hun kinderen ^ta

i-tif ES STXftJSE S^ES

^rL^T^took nog 9rendi\d0°rd\inenet beheerscht; als een kind door een ander wordt benadeeld heet dat onrecht doet hij 't zelf, dan heeft hij steeds een rechtvaardige redet^ Tusschenkomst van ouders of onderwijzers is alleen dan ooed. als ze er zelf van kunnen profiteeren.

Alfde tegenpartij wordt gestraft, dan genieten ze; het leedvermaak is heel sterk bij vele kinderen.

kaSoulten oaarden verschrikt gemaakt; van medelijden is maar

straf veel beter billijken dan een poos schoolblnven. als de ver ke%tJtJiS?ZT^ vooral in he, donker word, heel

&&v?e.T„^ da? L-SUÏmeerenden invloed heeft.

Sluiten