Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeel.

abstracties, vreemde talen,

Overgangsjaren.

denken.

aandoeningen

bracht, maar van kinderen, die op 13 jarigen leeftijd gaarne mogen leeren. hoort men maar zelden; de straat en de vrije natS hebben heel wat meer aantrekkingskracht dan de boeken

Er is in de jaren van 12 tot 15 meer oordeelskracht dan tevoren; denksommen en grammatisch inzicht kunnen nu worden gegeven en ook voor een vak als natuurkunde komt begrip. Evenwel is voor de meesten de abstracte wiskunde nog te lastig.

HeHanleeren van een vreemde taal door thema s. dus boekje^ onderwijs, kan van 12 tot 15 jaar met veel meer vrucht worden

9eSmSedekns V^T^ vaak een in het gebruiken van 't een of andere geheimschrift wat wel als een vingerwijzing wordt beschouwd, dat men met het aanleeren van een vreemde taal kan beginnen.

De overgang van kind tot volwassene is niet enkel lichamelijk een groote omwenteling, doch gaat gepaard met een d.ep ingrijpende verandering in het geestelijk leven.

Het is den aankomenden jongen mensch te moede of hi, tot nu toe heeft geleefd in een gebied met beperkten horizon en of nu pas de onbegrensde wereldruimte hem omgeeft. Een macht vL nieuwe indrukken en ongekende aandoeningen bestorm hem enhij voelt zich vreemd en onzeker op het nieuwe terrein.

Het denken neemt een heele vlucht doordat nu het begnp voor afcsrracr/e komt; het logisch inzicht opwaakt; het cnftsch bewustzijn wordt wakker en er is een heele opbloei van de

^Ertomt belangstelling voor allerlei ^^nVoZtoe de weetgierigheid wordt soms tot een geestelijken honger De aLka voor talen of de wis- en natuurkundige vakken begint SfLdeS^ openbaren; voor geliefde vakken wordt ook

riikf met de ontwikkeling van het geslachtsleven komen ook de gevoelens van liefde. 5e belangstelling voor het -dere 9 ontwaakt en uit zich al gauw in een streven oj er^ko°rli,k en als een volwassene uit te zien Aan de kleeding ™rf Jf* meer zorg besteed. De jongens willen een lange broek en stijve dop ze koopen mooie dassen en zijn trotsch op eer| beegewd onder den neus. Ze vinden het groot, een potje^bier te drinken en te gaan biljarten; ze moeten vereenigingen hebben en vergaderen? en een bestuur benoemen, welks leden hun gewicht

^meisjes beginnen lange rokken te dragen en het haar op te steken; ze willen er graag chique uitzien «,l als^ngedame worden behandeld. Het optreden gaat haar bete af dan den jongelingen, die meestal een vrij onbeholpen figuur slaan.

Sluiten