Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilsleven.

jongens, meisjes.

de gedichten of novellen zijn dikwijls nog van droevigen aard; er worden zelfs gedichten gemaakt op gestorven vrienden, die alleen in de verbeelding van den jongen kunstenaar bestaan.

De aandoeningen worden nog moeilijk beheerscht. Toch begint de wil sterker te worden. Het opzettelijk willen opletten en bestudeeren van minder aangename lessen valt nu reeds minder moeilijk. Bij een onrechtvaardige behandeling op school weigeren sommige leerlingen hardnekkig, toe te geven, en ze offeren liever hun toekomst op, dan tegen beter weten in ongelijk te bekennen of strafwerk te maken.

Verschillende jongelui willen al actief deelnemen aan dë verbetering van maatschappelijke misstanden; ze doen aan politiek, aan geheelonthouding, enz. en treden dan bij hun propaganda niet altijd even tactvol op.

Over 't geheel zijn de meisjes ijveriger en leeren ze ook beter dan de jongens; ze munten uit in de talen. De jongens zijn echter beter voor de wiskunde; ze oefenen ook meer critiek uit op de leerstof, die ze moeten leeren. En dan dóen ze meer buiten de opgegeven taak om, terwijl ze vaker buien van luiheid hebben dan meisjes.

Meisjes zijn meer prikkelbaar, lichtgeraakt, vooral gevoelig voor ironische berispingen. Jongens achten een besten leeraar, meisjes dwepen er mee. Voor 't examen zijn meisjes meer angstig en bezorgd.

Zintuigen.

DE VERSTANDELIJKE OPVOEDING.

Voor de verstafidelijke opvoeding is het van groot belang, dat de zintuigen goed werken.

Het komt herhaaldelijk voor, dat kinderen niet goed meekomen in school, doordat ze niet best zien of slecht hooren. Maar ook overigens kunnen er lichamelijke gebreken zijn, die het leeren moeilijk maken, en terwijl de onderwijzer, die dat niet weet, in de meening verkeert, dat het kind een minder goed verstand heeft, kan het na behandeling door den dokter allicht verstandelijk een heel anderen indruk maken. Zoo kunnen woekeringen in de neus-keelholte, waarbij het kind vaak met open mond zit, dom Uitkijkt en soms suf is, oorzaak zijn van slecht meekomen op school. En als de onderwijzer daarmee rekening houdt, dan zal hij zeker heel wat minder straffen, maar vaker de ouders bezoeken, om met de lichamelijke gesteldheid van zijn leerlingen volkomen op de hoogte te geraken.

Op plaatsen, waar schoolartsen zijn, is er al heel wat verbeterd; zeer veel kinderen dragen brillen, anderen ondergaan een behandeling, waardoor ze voor 't schoolgaan beter geschikt

Sluiten