Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drie onderzoekers (BlNET in Frankrijk, BOBERTAQ in Duitschland, GoDDARD in Amerika) beproefden de tests met een 1300-tal kinderen. Het bleek aan alle drie, dat van de onderzochte kinderen ongeveer de helft op "t niveau van hun leeftijd stonden, een vijfde een jaar voor waren, een vijfde een jaar achter, een twintigste meer dan een jaar voor, een twintigste meer dan een jaar achter. .

Dat er in deze aantallen vrijwel overeenstemming was, pleit voor de betrouwbaarheid der tests.

Toch is uit zeer veel onderzoekingen algemeen gebleken, dat de tests voor de jongere leeftijden te gemakkelijk, voor de oudere te moeilijk zijn.

BOBERTAQ heeft na veel onderzoekingen de testsseries van BlNEren SlMON als volgt gewijzigd (de cursief gedrukte opgaven zijn de afwijkende):

5 jaar. 1. Nazeggen van tienlettergrepige zinnen.

2. 4 centen aftellen.

3. Een vierkant nateekenen. ' ,

4. Definities van concrete voorwerpen, door aangeven van t doel.

5. 4 getallen van één cijfer nazeggen.

6 jaar. 1. Aesthetische vergelijking.

2. Drie tegelijk gegeven opdrachten uitvoeren.

3. Nazeggen van zestienlettetgrepige zinnen.

4. Een rechthoek maken van 2 driehoeken.

5. Plaatbeschouwing, beschrijving. -

7 jaar. 1. Nazeggen van 5 getallen van 1 cijfer.

2. Nateekenen van een ruit.

3. Munten benoemen van cent tot gulden.

4. Zeggen, welk deel er aan een teekening ontbreekt.

5. Rechts en links onderscheiden.

8 jaar. 1. Van 20 tot 1 terugtellen.

2. Vergelijken van 2 dingen uit 't geheugen.

3. Benoeming van de vier hoofdkleuren.

4. Drie gemakkelijke verstandsvrag'en beantwoorden.

5. Het belangrijkste uit een voorgelezen stukje uit de krant

kunnen zeggen.

9 jaar. I. Definitie door hoogere begrippen.

2. Van een gulden 20 cent afnemen.

3. Plaatverklaring met behulp van ondersteunende vragen.

4. Dep en datum noemen.

5. Ordenen van 5 gewichten. — (3, 6, 9, 12 en 15 gram).

10 jaar. 1. In 2 zinnen 3 woorden onderbrengen.

2. Kennis van alle munten.

3. Zes herinneringen uit een krantenbericht.

4. Nazeggen van zinnen van 26 lettergrepen.

5. Nazeggen van 6 getallen van 1 cijfer.

11 jaar. Voor deze twee leeftijden zijn 8 gemeenschappelijke vragen. Drie

12 jaar. goede antwoorden is 1 trap, zes goede zijn 2.

1. Drie woorden in 1 zin onderbrengen.

2. Definities van abstracte begrippen.

3. Van een ordelooze rij woorden een goeden zin maken.

4. Critiek op dwaze zinnen.

5. Plaatbeschouwing, spontane verklaring.

6. In 1 minuut bij een gegeven woord 3 rijmwoorden zoeken.

7. In een prozastukje uitgelaten woorden invullen.

8. Moeilijke verstandsvragen.

Sluiten