Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om intelligentie te. onderscheiden van geheugen, talent, genialiteit, die meer eenzijdige bekwaamheden zijn, kunnen we met Stern |) zeggen, dat het de geschiktheid is, om zich onder de meest verschillende voorwaarden en op de meest verschillende gebieden aan nieuwe eischen geestelijk gemakkelijk aan te passen, 't Is gemakkelijk begrijpen, opnemen en verwerken van het nieuwe.

Onder intelligentiequotiënt verstaat men de verhouding van intelligentieouderdom (bepaald met de tests) tot leeftijdsouderdom. De waarde is bij kinderen, die op normaal peil staan, juist 1, bij kinderen met intelligentievoorsprong een onechte breuk, bij hen met intelligentieachterstand een echte breuk 2).

1) Zie: WlLLIAM stern. — „Die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung und deren Anwendung an Schulkindern". Leipzig — 1912.

2) In: moede — Piorkowski — Wolff. „Die Berliner Begabtenschulen" Langensalza — 1918, vindt men de opgaven, die dienden om op een andere wijze dan met moeilijk schoolwerk de meest-begaafde leerlingen uit te zoeken, die in aanmerking kwamen, om afzonderlijk te worden opgeleid.

Sluiten