Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berücksichtigung der preuss. Verm..Vorschriften : Kat. Anw. VIII und IX vom 25 Okt. 1881. 9° Aufl. Halberstadt und Leipzig. 1896.

E. Thiéry. Des iristruments topographiques. Description, réglage

et méthodes d'observation. Paris. 1900. Ch. L. Durand—Claye, A. Pelletan et Ch. Dallemand. Lever

des plans et nivellement. Paris. 1889. A. Pelletan. Traité de topographie. Deuxième Edition. Paris.

Ilf* ' ' 19n-

Dr. W. Jordan und K. Steppes. Das Deutsche Vermessungswesen, Stuttgart. 188*2.

De meetinstrumenten in gebruik bij den Topographischen Dienst in Nederlandsch-Indië. Samengesteld bij de VII?0 . Afd. van het Départ. v. Oorlog. (Onderafd. Topographische dienst). Batavia., 1893.

Algemeene Instructie voor de ambtenaren van het kadaster, 's Gravenhage. 1900.

Handleiding voor de technische werkzaamheden van kadastrale hermetingen, 's Gravenhage. 1902.

A. Soutendjjk. De hypothecaire en kadastrale boekhouding en die der schepen en vaartuigen in Nederland, omgewerkt eh aangevuld door J. Mulder. Tiel. 1902.

M. de Vos. Het kadaster en de boekhouding op de hypotheken. Groningen. 1902.

Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde. Utrecht. 1885 en volgende jaren.

F. Lorber. Ueber die Genauigkeit der Langenmgssungen mit

Messlatten, Messband, Messkette und Drehlatte. Wienj 18.77.

H. Herman. Zeevaartkunde. Den Helder. 1902.

Dr. P. J. Kaiser. Theorie en beschrijving der thans bij de Nederlandsche Marine in gebruik zijnde zeevaartkundige werktuigen. Leiden. 1897.

Die Instrumente der trigonometrischen Abtheilung der Landesaufnahme. Berlin. 1897.

Zeitschrift für Vermessungswesen; im Auftrag und als Organ des Deutschen Geometervereins. Stuttgart. 1872 u. ff.

Zeitschrift für Instrumentenkunde. Organ für Mittheilungen aus

Sluiten