Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'HOOFDSTUK HL Paslood en niveau.

§ 15. Paslood ... .H . . B,:g-:

§ 10. Timmermanswaterpas ; ' ' ' ' *

§ 17. Onderzoek van bet timmerhiariswaterpas '■ :'. '• ' ' 20' § 18. Eliminatie van de fout in de plaatsing van het nulptmt' 21' § 19. Buis-luchtbel . . . \'». ; ■■■X..-. ' 99'

§ 20. Het meten van kleine hellingen door" de uitwijking

der' bel 99 § 21. Bevestiging der luchtbel-buis . ' ' ', " ' ' 2i'

§ 22. Horizontaal stellen- van een vlak'.' ■' ' ' .' ' ' 25 § 23. Regèling van het niveau tot het horizontaal stellen

■ van een vlak . . . ;•-->«. .. § 24. Horizontaal stellen van eene' omwenrêlïngsas' ' 26 § 2o. Verticaal stellen van eene omwehtelingsas ' ' 99'

§ 26. Regeling van het niveau tot het verticaal stellen van' '

eene as

§ 27. Doosniveau j Vj'

r]0 HOOFDSTUK IV. Theodoliet.

§ 28-29. Beschrijving..

• S0—31. Het meten van horizontale hoeken. .'."''" 35* § 32—34. Het doorslaan van den kijker. . . 37 S Üo~n8' °nderzoek en regeHng van den theodoliet .' ' ' 42' ! ?!" ^ijzigde inrichtingen van den theodoliet . . ' 48' § 40—43. Repetitie en reïteratie ' ' -0' § 44. Het meten van verticale hoeken .' . .." ,' ' - ' '5-' § 4p. Het doorslaan van den 'kijker *.' ' ' ' ' '

§ 46-47 Onderzoek en regeling van 'den theodoliet voor °'

het meten van verticale hoeken . . , " 57 '

§ 48. Becijfering op den tweeden'cirkelrand ' ' ' ' ' 50'

* i0' ^wijzigde inrichtingen van het niveau. .' ' r.' •;' ; 6L"

HOOFDSTUK V. ' Sextant.

§ 50. Inleiding _ - 64

§ 51. Terugkaatsing op twee spiegels. '. '"; \ ■ ''/ ' '-' $±

Sluiten