Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ <9. Gebruik van de équerre d'arpenteur 102.

§ 80. Opstelling en onderzoek van de équerre d'arpenteur. 103.

§ 81. Spiegelkruis 104

§ 82. Prisma van Bauernfeind. . . 105.

§ 83. Prismakruis van Bauernfeind 106.

Sub § 82. Bepaling van de fouten in het prisma van

Baüebnfeind _ 107

HOOFDSTUK IX.

Meetlatten. Meetband, Meétkettinb;

§ 84. Het meten van afstanden .;.. ■ >&,. ng,

§ 85. Meetlatten . . . . .4 .114

§, 86. Meetband H5

§ 87—88. Het meten met den band ....... 115

§ 89. Meetketting. . . ... . .. . . . , ... , ' ' ' 117'

HOOFDSTUK X. Afstanümeteb.

§ 90. Inrichting "* ns

§ ;91- He* meten van afstanden bij horizontale vizierlijn. 119. § 'y2- Het meten van afstanden bij hellende vizierlijn, .. 120. -

§ 93. Bepaling van de constanten. . 121*

§ 94. Het meten van hoogteverschillen. . ... . .122.

§ 95—96. Centraliseerende lens. (Afstandmeter van Porbo). 122!

B. OPMETINGEN.

HOOFDSTUK XI.

Aloemeene gang der meting.

§ 97. Kaarten 127

§ 98. Net en detailmeting. ' .,' 127'

§ "■ De vei-schillende methoden van opmeting. . . 128* § 100. Keuze der methode. • . ........ . 129

§ 101. Het in teekening brengen van de opmeting." . [,181.

Sluiten