Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 102. Het verkennen van- het terrein en het vaststellen

van het net. . . .. . .,. . . . . ...', . . . - 132.

§ 103. Het uitzetten van het net. . . '. . . , . . . 133.

§ 104. Het opnemen van het net en van de details. . . 134.

HOOFDSTUK XII. Coördinatenberekening.

§ 105. Keuze van het assenstelsel 136.

§ 106. Gegevens voor de berekening 137.

§ 107. Berekening der azimuthen 137.

§ 108. Berekening der coördinaten 139.

§ 109. Het in teekenlng brengen van de punten, door

middel van de coördinaten. ........ 139.

§ 110. Het berekenen van de lengte .en van het azimuth van eene lijn uit de coördinaten van de eindpunten _ 139.

§ Hl- Berekening van de geographische lengte en breedte. 140.

§ 112. Invloed van de convergentie der meridianen op de

berekening der azimuthen 142.

§ 113. Astronomische azimuthsbepaling 143.

§ 114. Correspondeerende stershoogten. . 144.

§ 115. Correspondeerende zonshoogten. ....... 146.

§ 116. Grootste digressie. . .•' . 147.

§ 117. Stershoogte . . *&| 148.

§ 118. Eenige opmerkingen omtrent bovenstaande metingen. 149.

HOOFDSTUK XIII.

Driehoeksmeting.

§ 119. Vorm van het net 150.

§ 12Ö7Basismeting." 150.

§ 121. Hoekmeting. 151,

§ 122. Centreeren der hoeken. 152.

§ 123. Controle 154.

§ 124—126. Vereffening der fouten, ... . . \ . . . 156.

§ 127. Berekening der driehoeken. . . . .• 161.

§ 128 Coördinatenberekening', 162. § 129. Opneming van het driehoeksnet met behulp van

j^Ssf- het planchet . . . , '. . ... ..' 168.

Sluiten