Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. OPMETINGEN.

HOOFDSTUK XXII. Waterpassen.

Bladz

§ 192. Beginsel 261.

§ 193. Aardkromming 261.

§ 194. Straalbuiging .263.

§ 195. Waterpassen uit het midden ' . . . 265.

■§ 196. Aaneengeschakelde waterpassing 266.

§ 197. Voorzorgen bij de aaneengeschakelde waterpassing. 267. § 198. Uitvoering van de aaneengeschakelde waterpassing. 270.

§ 199. Controle op de waterpassing. . 271.

§ 200. Vereffening der fouten 271.

§ 201. Overbrenging van het peil. . '. 274.

§ 202. Het opnemen van lengte- en dwarsprofielen. . . 276. ■§ 203. Overbrengen van het peil over breede rivieren. . . 278.

HOOFDSTUK XXIII.

Trigonometrische hoogtemeting.

•§ 204. Trigonometrische hoogtemeting op korte afstanden. 280.

■§ 205. Trigonometrische hoogtemeting op groote afstanden. 281.

•§ 206. Waarnemingen uit één uiteinde 282-.

§ 207. Gelijktijdige wederkeerige waarnemingen .... 284. § 208. Bepaling van den coëfficiënt der straalbuiging. . 285. § 209. Afstand waarop twee voorwerpen wederkeerig zichtbaar zijn. —■ Kimduiking. . . . • 286.

|^|fl HOOFDSTUK XXIV.

Barometrische hoogtemeting.

§ 210. Nauwkeurigheid van de barometrische hoogtemeting. 289. § 211. Barometerformule van Laplace. . ... . . . 290.

§ 212. Volledige barometerformule . . . . ... . . 291.

-§ 213. Hulpmiddelen voor de berekening van de hoogte- , •

verschillen 292.

§ 214. Horizontale afstand der punten. — Gelijktijdige^

waarnemingen 293.

Sluiten