Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s <?rP- Uitvoering der meting met twee aneroïden. . . . 294. § 216. Uitvoering der meting met één aneroïde. . . . 29b.

HOOFDSTUK XXV.

Opnemen van hoogtelijnen.

§ 21g. Hoogtelijnen. .......... - 297

§ 218. Algemeen overzicht . • . 298.'

§ 219. Bepaling van de hoogtelijnen op het terrein. . '. 298.

§ 220. Bepaling van de hoogtelijnen op de kaart/ ... 299.

§ 221. Het ontwerpen van hoogtelijnen op bestaande kaarten. 801.'

§ 222. Het opnemen van hoogtelijnen door middel van

lengte- en dwarsprofielen. ; . .• ■. . ... : .-303.

§ 223.-Het opnemen van hoogtelijnen met den als afstandmeter ingerichteri theodoliet. . ; • . -.. . . 30a

§" 224. Opneming in bosschen ! '. '. '. . 804

Aanhangsel.

" Methode deb kleinste vierkanten. Ti

§ 225. Methode der kleinste vierkanten . '. . :.~.<&l 309

§ 226. Middelbare fout ' 30g'

§ 227. Waarnemingsfouten . . \ . \ 309.

§ 228. Meest waarschijnlijke waarde . . ." 818.

§ 229. Middelbare fout, gemiddelde fout, waarschijnlijke

fOUt ,..„.,; 01 1

§ 230v Voortplanting van de fouten . . . 321.

§ 231. Toepassingen ...... oog

§ 232. Afleiding van de wet der toevallige waarnemingsfouten . 035

§ 233. Toepassingen van de exponentieéle wet. .... 839.

§ 234. Afleiding van het beginsel van de methode der

kleinste vierkanten . . .. ,. . .. .; _ g46

§ 235. Gewicht • • • .

§, 236. Directe waarnemingen met gelijk gewicht.' '. '. '. 85o! § 237—238. Voorbeeld van directe waarnemingen met gelijk

gewicht S54.

§ 239. Directe waarnemingen met ongelijk gewicht . ' 353'' § 240. Voorbeelden van directe waarnemingen met ongelijk'

gewicht . . . M„

Sluiten