Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Bladz.

§ 241. Indirecte -waarnemingen mét gelijk gewicht. . . 873.

§ 242. Opmerkingen betreffende de oplossing van normaal:

vergelijkingen en gewichts vergelijkingen 887.

§ 243. Middelbare fout van eene grootheid, die berekend wordt uit, door indirecte waarnemingen, gevonden grootheden . 389.

§ 244. Invoeren van benaderde waarden. . . . • . . * 391.

§ 245. Voorbeelden van indirecte waarnemingen met gelijk

gewicht \ . . . , .'. . . 392.

§ 246. Bepaling van de excentriciteit van een randverdeeling. 411.

§ 247. Secundaire driehoeksmeting. . . .• .' 424.

§ 248. Voorbeeld. . r-rr .- 482.

§ 249. Indirecte waarnemingen met ongelijk gewicht. . . 487.

§ 250. Toepassingen van de methode der indirecte waarnemingen met ongelijk gewicht. . • . . . . . . 442.

§ 251. Berekening van de meest waarschijnlijke waarde van door indirecte waarnemingen bepaalde grootheden, die door niet-lineaire functies zijn verbonden. 451.

§ 252. Voorbeeld. . . .• 453.

§ 253. Directe waarnemingen met voorwaarden-vergelijkin-

gen. . . . . . . . . . . . . 458.

§ 254. Middelbare fout van eene functie van direct waargenomen grootheden , waartusschen betrekkingen bestaan 470.

§•255. Vereffening van een driehoeksnet. . .• . •. . . 476.

§ 256, Veelhoeksvereffening. . . . . ". 491.

§ 257. Indirecte waarnemingen met voorwaarden vergelijkingen . .- . 497.

§ 258. Voorbeeld - . . . ... 505.

§ 259. Middelbare fout in eene functie van indirect waargenomen . grootheden waartusschen betrekkingen bestaan 515.

§ 260. Algemeene oplossing der normaal-vergelijkingen

(volgens Gauss) 518.

§ 261. Schema dei- oplossing met behulp van logarithmen.

Getallen-voorbeeld " . . . . . . 524.

Sluiten