Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDMETEN EN WATERPASSEN.

INLEIDING.

De Geodesie, in ruimen zin genomen, houdt zich bezig met et bepalen van de grootte en den vorm van een gSer of Uemer gedeelte .van het aardoppervlak of wel van de Se m haar geheel. Tot dat doel neemt men een vergelSingsvlak aan Denars *" algemeeneQ ™* van hrt SS^ÏÏ

S dat ï eTvi°ige,k0fW0"dt 6611 <«*»*™** oS op d'e 5ch inl v^ h' ^ ?k ZÜner pUnten achthoekig staat wnrïn 5 *, zwaartekracht en dat dus gevormd zou

worden door de oppervlakte van een stilstaand water dZ

oelTIZ ï rimte gaat een dergel«k niveauvllk voor h doel is echter het meest geschikt het waterpasoppervlak dat

ZT^tmethetgemiddeld°^ervlak derPzeePïs d t o'ppei vlak bekend, zoo wordt de ligging van een nnnt ™

paald door het voetpunt der loSg uTheTp^ dft Z rvltï

CTS'iïT- d00Ar„ZÜIle horizontaIe ^ec«e

wettschap ^t tfV ^Vï gedeelte van de geodesische Zïl £ ■' b,etlekkmg- heeft op de opmeting van een z3b-

Sl^SrrS0 WïerpaSTkk al-enplat vlak beschouwd ' meter^ Jlt Tv" T°Qder den naam van teJreingedeelt h V V" deZen cursus behandeld worden. Een

:ïrr£;~ z« ™ •

uLUiCKkeujke ligging van de horizontale

Sluiten