Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook juist op dezelfde wijze plaats als hier voren (ยง5) bij den enkelvoudigen kijker is uiteengezet.

Bij het oculair van Huygens, ,flg. 12, daarentegen, moet het diaphragma tusschen de twee lenzen van het oculair aangebracht zijn. Dit maakt een klein verschil bij het richten; om de draden duidelijk te zien, moet men hier alleen de ooglens O ten opzichte van de draden verplaatsen, of het diaphragma met de draden in het oculair ten opzichte van de ooglens .verschuiven. In flg. 12 is een HuYGENS-oculair voorgesteld, waarbij op laatstgenoemde wijze de regeling plaats heeft. De openingen in de oculairbuis, waardoor de correctieschroefjes gaan, zijn langwerpig, zoodat men, door tegen deze schroefjes te drukken, het diaphragma met de draden in de richting der buis kan verplaatsen. Worden eindelijk de draden duidelijk gezien, dan heeft het verdere richten weer plaats op de wijze, als boven voor het RAMSDEN-oculair beschreven.

De plaatsing der kruisdraden bij het oculair van Ramsden heeft het voordeel, dat het beeld dier draden ook geheel van kleurschifting is bevrijd, wat niet het geval is bij het oculair van Huygens , waarbij men de kruisdraden alleen door de oculairrens bekijkt. Bovendien kan men het oculair van Ramsden uit den kijker nemen, ten einde het te reinigen, of bijv. door een ander sterker vergrootend oculair te vervangen, zonder dat daardoor de stand der vizierlijn wordt gewijzigd. Voor kijkers, die van kruisdraden* zijn voorzien, wordt daarom meestal het oculair van Ramsden verkozen. Voor kijkers, die niet als vizierinrichting, behoeven te dienen, verdient echter het oculair van Huygens, wegens zijn meerdere optische volkomenheid, de voorkeur.

Sluiten