Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kan men door schatting tiende deelen van minuten vinden; de aflezing heeft dus plaats als volgt:-

directe aflezing op den rand: 24°20' 16 geheele schaaldeelen ad 1': 16' naar schatting. A schaaldeel: 0',3 Juiste aflezing: 24°36',8. In flg. 16c, waarde strepen der centesimale randverdeeling halve

graden = 0,500 aangeven, is elk schaaldeel „ _ 0 05

10 ' a

kan men dus A schaaldeel = 0,0050 schatten; de aflezing bedraagt derhalve in dit geval: -

directe aflezing op den rand: 373,50 g 6 geheele schaaldeelen ad 0,05gr: 0,80 •naar schatting T'„ schaaldeel = 7 X 0,005g: 0,035 " ' Juiste aflezing: 373,835gr.

Tot verdere regeling van de microscoop kunnen de navolgende correcties worden aangebracht:

1°. door middel van de drukschroef h en de trekschroeven g * en g' kunnen de randstrepen en de randbecijfering op de daarvoor bestemde plaats in het gezichtsveld van de microscoop gebracht worden;

2°. door eene draaiing van de microscoop met de vrije hand — zoo noodig na de klemschroeven ee' losgedraaid te hebben — kunnen de deelstrepen op het plaatje c in de microscoop evenwijdig gebracht worden aan die van den rand;

3°. door middel van de schroeven f en f' kan de index aa vande ééne microscoop zoodanig gesteld worden, dat hij 180° (c.q. 200 g) verschil in aflezing geeft met dien van de diametraal daartegenovergestelde microscoop.

§ 13. Micrometrische microscoop. Veel nauwkeuriger en gevoeliger dan de afleesmicroscoop is de micrometrisehe, flg. 17- , waarbij het verdeelde glasplaatje der afleesmicroscoop verengen is door een rechthoekig raampje of slede aa, fig. I7«h waarbij 2 evenwijdige draden bb gespannen zijn. De slede kan zoodanig door de micrometerschroef c bewogen worden, dat bijv ééne omwenteling van de schroef de slede — en dus ook dé"' draden — verplaatst over den afstand van 2 randstrepen- de onderdeelen eener omwenteling worden afgelezen op den ver-

2

Sluiten