Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de richtlijn aan. Zij tqch A, fig. 23, het nulpunt der verdeeling , dan is aa de richtlijn, en zij het middelpunt dér bel in B, dan is de raaklijn bb in B horizontaal, en de helling van de richtlijn bijgevolg gelijk aan den hoek tusschen aa en bb. Daar nu deze hoek gemeten wordt door boog AB, zoo is AB de maat voor de helling der richtlijn.

De uitwijking van het midden der bel uit het nulpunt der verdeeling, wordt gevonden uit de standen van de uiteinden deibel ten opzichte van dat nulp'unt. Is bijv. w de aanwijzing van het linker-uiteinde der bel, links van het nulpunt, en n de aanwijzing van het rechtéruiteinde, rechts van het nulpunt, dan

wykt het midden der bel — deelstrepen links van het

nulpunt uit.

Wil men de helling der richtlijn in minuten of seconden uitdrukken, dan moet deze waarde nog vermenigvuldigd worden met de zoogenaamde boekwaarde van het niveau, d. i. de- hoekverplaatsing , die de richtlijn ondergaat bij eene verplaatsing van de bel over ééne verdeeling van het niveau. Om die boekwaa