Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i' Behalve de genoemde hoofdbestanddeelen zijn er nos verschillende onderdeelen, die tot het nauwkeurig meten veel bijdragen en die wij dus moeten leeren kennen

httl^TT6?- °P h6t ten'ein te kunnen ^bruiken, wordt een Zn a hfi0ute^drieTOet of datief geplaatst. Deze bestaat uit een kop Afig. 37, en drie beenen E, die door middel van scharTZTÏ T °P verbonden z»a> om daardoor de beenen naar de oneffenheden van het terrein te kunnen stellen. De beenen znn beneden van spitse ijzeren schoenen F voorzien,' waarmede z« m dèn grond gedrukt worden, door den voet op den^uitsprong G te plaatsen. 1

Aan het boveneinde kunnen de beenen draaien om de as B, tig. 38, die door den aan de stang C bevestigden ring gaat. Wordt de schroefmoer B op deze stang vast aangeschroefd f dan wordt het been in de cyhndervormige uitholling van den kop vastgedrukt en daardoor dat been met den kop vast verbonden

De bevestiging van den theodoliet op den drievoet moet de werking met de stelschroeven A, flg. 86, toelaten en tevens eene

• ^EnTrn11 d VaD, f f6616 iDStrUment °P den drievoet mogeni maken om daardoor het midden van het instrument juist verticaal boven een bepaald punt van het terrein te kunnen breng n

' ïe in t" 87vnW°rdt,d,rm t0t Stand gebracht met behulp van ae in ng. 39 voorgestelde veer

eeitr^fr"15' %- 39' 'Vm het in^ument wordt op de

e-Lt Z e ook L^S (Wer d°°r de m°er D> die om de «chroef C past, zie ook flg. 36) eene schroefstang EF bevestigd die door eene opening van den kop A van den drievoet gaat én waarop de moer G geschroefd is. Tusschen deze moer en & plIatT

S^toT***"* d6n k°P A drUkt' "evindt6£ efé spiraalveer, die de moer 6? en daarmede de stang EF en het in-

vSSn tnaDorIaaf,d,rUkt eQ h6t -^enfdus op den voet vastklemt. Door middel van de moer G- is het mogelijk de spannmg van de spiraalveer naar willekeur te regelen, terwUl de groote opening in den kop van den drievoet het verschuTve7van

is LrlnTl* °Pden V°et t0elaai Beneden aan de stangjg -is nog een haakje Z bevestigd, om daaraan een schietlood op te hangen dat, ten einde het midden van het instrument op het

lenl fiSeC eeren' U" ^ °Dgeveer even — gewichten AenB, figyéO, .benevens een koord G is saamgesteld. waarvan

m S iT winre? A'h6taDdere d°°r middel ™ het dekpTSe D in hit enkel f; BOmstlwordt'ter bereiking van hetzelfde doel, in het enkelvoudige schietlood (§ 15) een knoop, flg. 41, gelegd Aan den eersten cirkelrand fig. 36, is de bus B bevesS'

Sluiten