Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2». De eerste as moet verticaal staan.

Wet onderzoek of aan de voorwaarden van regeling voldaan is onTregelingzelve tot een volgende paragraaf uitstellende zullen Wij hier Can hoe het instrument wordt opgesteld en de hon-

^tT^ZToT^ terrein zoodanig hoven het

iTk^en kop op ^l^^X^ oreert ZTtZl" ffSSp van « schietlood dat Tn den haak K wordt opgehangen , onderzoekt men nu of he midden van het instrument in de verticaal van he hoekpunt tt mocht dit niet het geval zijn, dan wordt hetinstrument op to^Sw^tomBHg verschoven en met de schroefm e G vasteezet mocht de afwijking te groot z«n, dan kan deze bij defaSebeeTden drievoet natuurlijk alleen verholpen worden

male7te heVhalen, zooals in Hoofdstuk III rs medegedeeld. ^ ai Ts de theodoliet aldus opgesteld, dan kan men overgaan

• ment heeft opgesteld, naarte. punten B en G Men beg

te^—rG eTQ gedraaid^«-J op die wijse de^ kijker ^J^^^^^ ^ in het gezichtsveld ^^^^^ÏSidÏ om de eerste as op, draden vertoont, dan heft men de *™e^ d middel

Sluiten