Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de helft bedragen van den hoek, waaronder de lichtstralen -der beide voorwerpen elkaar in het punt G' zouden ontmoeten; kan dus gene op het instrument worden afgelezen, dan is ook deze bekend.

§ 52. Beschrijving. De sextant, in flg. 65"" in projectie op de helft van de ware grootte voorgesteld, bestaat in hoofdzaak uit een gedeelte van een verdeelden cirkelrand AA' ter lengte van iets meer dan 60°, die door middel van een stel speeken met zijn middelpunt vereehigd is. De alhidade EF, die om het middelpunt van den rand draait, is aan het eene uiteinde voorzien van een nonius, eene inrichting tot vastklemmen G, en eene inrichting voor fijne beweging H; op het andere uiteinde, dat in de cirkelvormige plaat E uitloopt, is door middel van drie schroefjes c, c', c" een kastje G bevestigd; in dit kastje is een spiegel, de groote spiegel aangebracht, waarvan het vlak rechthoekig staat op het vlak van den cirkelrand. Op de buitenspeek, die zich aan . de tegenovergestelde zijde van het nulpunt der verdeeling bevindt, is bij B de kleine of kimspiegel aangebracht, die een vasten stand ten opzichte van den rand heeft. Van dezen spiegel is slechts de onderste helft verfoelied; het bovenste gedeelte is doorzichtig gelaten om daardoorheen een voorwerp , achter dien spiegel gelegen, te kunnen waarnemen. De bevestiging van dezen spiegel loopt bij verschillende sextanten zeer uiteen; bij de in fig. 6o"b voorgestelde kan door middel van de schroef b de helling van den spiegel ten opzichte van het vlak van den rand veranderd worden, terwijl de schroefjes aa de gelegenheid geven, dien spiegel om eene loodlijn op dat vlak eèh weinig te verdraaien.

Tegenover den kimspiegel is aan de andere buitenspeek aan de zijde van het nulpunt van den verdeelden rand een kijker D verbonden, die, gericht op den kimspiegel, dient.om het samenvallen van het direct geziene met het .dubbel teruggekaatste beeld nauwkeuriger te kunnen waarnemen. Deze kijker is geschroefd in den ring d, fig. 66, die met twee stiften ƒ tegen een tweeden ring d' rust en daarmede door middel van de twee correctieschroefjes e en e' verbonden is; hierdoor is het mogelijk, de as van den kijker evenwijdig aan het vlak van den rand te stellen. Aan den ring d' is verder een vierkante stift g bevestigd, die de moer vormt van een schroef k, welke met behulp van den geranden kop l kan gedraaid worden, waardoor de stift g in de bus h kan op en neer bewogen worden. Hierdoor is men in de gelegenheid, den kijker hooger of lager te stellen, en

Sluiten