Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zon de eerste keer aan de linkerzijde van de direct geziene zonneschijf te doen raken, en de tweede keer aan de rechterzijde daarvan.

In het eerste geval ziet men het dubbel teruggekaatste beeld van het rechteruiteinde B der middellijn samenvallen met het direct geziene linkeruiteinde L, en meet men dus een hoek.a; is nu de aflezing op den rand m, dan is de gemeten hoek gelijk aan de met S gecorrigeerde aflezing:

iïltJÊi a = m -\- S,

In het tweede, geval wordt het dubbel teruggekaatste beeld van het linkeruiteinde L' der middellijn tot samenvallen gebracht met het direct geziene rechteruiteinde B', men meet dan een negatieven hoek «; Leest men nu n af, dan is:

— a ss n -f- S.

Door nu beide vergelijkingen samen te tellen, vindt men: 0 = /w-f-n-f-2d\

of:

2 m-\-n = 2

Hebben wij bijv. den. eersten keer afgelezen -f- 33'15" en den tweeden keer — 30'15", dan is de indexcorrectie:

s = _ 3315"-3015" 2

Uit de metingen volgt tevens de juiste waarde van a; door aftrekking van de bovenstaande vergelijkingen vindt men: ,

2« = m — n,

of:

m — n * = —2 —

Daar (deze waarde nagenoeg constant en voor eiken dag in de astronomische jaarboeken opgegeven is, heeft men hierin een middel, om de nauwkeurigheid der waarneming te controleeren.

In den regel wordt de bepaling van S eenige malen herhaald, en het gemiddelde der gevonden uitkomsten genomen.

§ 55. Spiegelparallax. Is van de voorwerpen, waartusschen de hoek gemeten wordt, het linker dichtbij gelegen, dan moet

Sluiten