Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bepaalden- afstand van het voorwerp gesteld en bij de waarneming zorg gedragen, dat de samenvalling in het midden van den kijker plaats heeft. Vindt men als gemiddelde van eenige aflezingen voor een zelfden afstand een waarde q, dan is, omdat het rechts en het links gelegen voorwerp hier samenvallen en wij.

dus een hoek van nul graden meten: 0 = q -f- 3 -f- , waaruit

onmiddellijk volgt:

d" = — D (q + 2).

Stel bijv. dat men in do hiervoren op de indexcorrectie onderzochte sextant het beeld van een op 3 meter afstand gelegen voorwerp met zijn dubbel teruggekaatst beeld heeft doen samenvallen en dat men daarbij heeft afgelezen: — 55,50", dan is:

d" = — 3 (— 56'50" — 1'30") = 3 X 57'20" = 172' = 10320".

Voor die sextant is alzoo de juiste waarde voor een hoek C bij aflezing A en een afstand D van het linkervoorwerp:

10320" G = A— 1'30"H —,

waarbij D in meters moet zijn uitgedrukt.

Voor dit instrument, waarbij d" = 10320", hetgeen nagerioeg overeenkomt met d = 0,05 meter, zal dan L zijn:

bü een afstand Z>= 10 meter, L = —— =■ 17'12", J D

„ „ „ £ = .100 „ , L = ^-= 1'43", en i y „ D = 1000 „ , i = —- = 010".

Is men niet in de gelegenheid geweest, het instrument vooraf te onderzoeken en dus de grootheden 5 en d" te bepalen of is de afstand D onbekend, dan kan men nog een anderen weg inslaan om de invloeden van indexfout en spiegelparallax te ontgaan.

Door eerst den hoek op de gewone wijze te meten , vindt men :

Sluiten