Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET UITZETTEN VAN HOEKEN.

§ 77. .Algemeen overzicht. Tot het uitzetten van gegeven hoeken op het terrein kunnen in het algemeen alle instrumenten dienen, die hiervoren beschreven zijn. Is bijv. op het terrein het hoekpunt benevens een der beenen van den hoek gegeven, dan plaatst meri een theodoliet in dat punt, richt den kijker volgens de gegeven lijn en leest den stand van den nonius op den eersten rand af. Draait men nu het bóvenstel zooveel om, totdat men op den nonius een aantal graden en minuten, gelijk aan dat van den uit te zetten hoek, meer of minder afleest, dan heeft men slechts in het viziervlak van den kijker eene baak te, laten plaatsen, om den hoek daardoor op het terrein aan te geven. Met de overige instrumenten gaat men op overeenkomstige wijze te werk.

Het uitzetten van hoeken van een willekeurig aantal graden en minuten komt in de praktijk zelden voor, veel daarentegen het uitzetten van eenige hoeken van bepaalde grootte, als van 45°, 90° en 180°; maar vooral van 90°. Tot het uitzetten van deze hoeken heeft men eenvoudige instrumentjes, die veel gemakkelijker in het gebruik zijn door hunne meer eenvoudige samenstelling en geringer volume. Deze instrumenten hebben twee viziervlakken, die den gevorderden hoek met elkaar maken, of het zijn spiegelinstrumenten, waarin twee vaste spiegels voorkomen, die samen een hoek vormen gelijk aan de helft van den uit te zetten hóek; deze spiegels kunnen dan gewone spiegels zijn van verfoelied plas glas of wel de zijvlakken van glazen prisma's. Van elk dezer verschillende soorten zullen wij er een nader beschrijven.

§78. Équerre d'arpenteur; De équerre d'arpenteur, ook bekend onder'de namen van achtkant, octogeen en latidmeterskruis,

Sluiten