Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90° — »•,' -f 90° + rt + 45° + x + 225° + 5?/ + 180° + 2? x \ . + 90° + 2«/ + 180° + 22 = 5 X 180°

, °ï :

Tt - »'? =:c + 7y + 4s.. * . . '. . . (3)

Wanneer nu:

, '. » j — »'i,

dan is:

ft' —»',' = — 3a? + 5a — 3s.

volgens (1) is:

0= 3x + 3y + Ss, alzoo % (4)

De brekingshoeken bij de twee lichtbundels verschillen dus acht maal de fout in hoek B.

men bjj.de afscheiding der twee bundels in de richting P is in net prisma, dan zal men dus twee beelden zien van een voorwerp van waaruit een evenwijdige bundel lichtstralen op de zijde AC invalt. f

^?ftv7erfhiivaiïrde üoeken *>'en *V biJ' uittreding wordt als volgt berekend. Volgens de wetten van breking is:

sin i ^»SöSè •I' sin r ' n is daarbij de brekingsindex, dus: sin L' == n sin rj:'. smit' = n sinr,',

zoodat:,

; ■ , sin ij' — sin ■«,' = n (ifin rt' — sin r,'), of ook:

8j itzïy cos1l±1L = n sin rf^\m ïl±i£.

2 2 2 2

Het verschil tusschen it' en it' en tusschen ?•/ en ?■/ is

klein; door JLtl. = , en SÜpl = r te stellen, waarbij

i en r resp. de invalshoek en de brekingshoek voorstellen bij den op AC invallenden evenwijdigen bundel, vindt men:

., ., cos.r h ~h —n f (?•,' — r,').

cos l 1 11

De brekingsindex voor het glas, waaruit meestal deprisma's zijn vervaardigd, is op 1,52 te stellen; neemt men 1 = 60° , , cos ?• I

\~^sT°P weinig na = 2'5> zoodat in verband met (4): h' — h' = 20 y.

Sluiten