Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ShÏÏ u°Vi°\e6n in flg- 100 ^gegeven; eert tweede, even£ ™ Se nd9ienTTT,flg- 10V T derde> evenwijdige bundel dien van fig 102. Uit den zeshoek ltb0pqrA, flg. 100, den zevenhoek VvpqrsA, flg. 101, en den achthoek \bjqr Tl (.of den zeshoek l,b0uvBC), flg. 102, volgt: ^

— Vt = s + 6a; + 4ï/,

»'s' — J*s =4s -f 5a; + 3?/.

rs' — rs = 7s + 4a; + 2?/ (= — a — 4.r — Qy);

en in verbland met (1) blz. 108, terwijl r, = »•, -r ;

»/ =.4è, »s'- »*j' = 4z.

• Het verschil tusschen de hoeken van uittreding bü invak

Stelt men het prisma, flg. 103, in stand II tegen den ziikant het Z TnTh 'f ^ driehak daWmen

licLtrflen nl^ !n^k (df rb« zorgende de °P CB invallende bii % Hf ondèrscheppen), in het rechterdeel van CA

z\J waarbiïinfkökende' lichtzwakke beelden hoek betoaV 0r7hfVien maal de fout in den rechten. uubk Dearaagt. Om by deze waarneming hiriderliik lirhi t« kunnen onderscheppen, moeten bü «, en | schtrml^ipltts?

enPiKnZn^' fen 8cherm' dat den bundel tusschen «' schfpl dan ïltée'maal teruggekaaïste stralen onderscuepi, aan Kan men bu y' eveneens den invloed van <te fYmt in den rechten hoek waarnemen fout biiHmi„VHfi8Cht/e,iige 0efening om de lichtzwakke beelden die Sn Z 1 F g°6d af&ew0rkte prisma's onregelmatig vin vorm

Zijn de zijvlakken van een prisma gekromd en is de kromming

Sluiten