Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand gevonden uit j/i2.—7ï2, waarvoor wij kunnen schrijven

(/j2\l n2 ■ h2

1 -J of, zoo klein is, bij benadeling ook: L—

h2

zoodat van den gevonden afstand— moet worden afgetrokken.

§ 85. Meetlatten. De meetlatten, zooals die bij het landmeten het eerst worden gebruikt, hebben eene lengte van 2 of van 5 meter; zij zijn van hout gemaakt en aan beide einden van een ijzeren schoen voorzien, waarvan de dikte in de lengte der maat begrepèn is. Die meetlatten zijn verder geverfd of geolied en door ingelegde, ingebrande of geverfde strepen, respectievelijk in centimeters en decimeters verdeeld.

Tot het nauwkeurig meten van een afstand met behulp van meetlatten heeft men er minstens twee noodig, die telkens aan elkander, geschoven worden. Bij het meten op een horizontaal terrein worden ze direct op den grond gelegd; de eerste wordt met haar uiteinde bij het beginpunt van den te meten afstand gelegd en in de richting van dien afstand gebracht; de tweede lat wordt dan in het verlengde van de eerste gezocht en zacht daartegenaan geschoven, vervolgens wordt de eerste weer opgenomen en op dezelfde wijze vóór de tweede gebracht, enz., totdat men aan het einde van den te meten afstand gekomen is. Het gedeelte van den afstand kleiner dan B meter, dat dan nog overschiet , wordt op de lat direct in decimeters en centimeters afgelezen.

Is het terrein niet horizontaal, dan kan men, of de meetlatten op het oog of met behulp van een timmermanswaterpas horizontaal houden, en dan het uiteinde van de eene lat met behulp van een schietlood of van een rechte lat, die men verticaal bij het uiteinde houdt, op het terrein of op het uiteinde van de andere lat overbrengen, fig. 106, bf wel de Jatten direct op het terrein aan elkander leggen! en telkens de correctie berekenen , die van de gevonden lengte moet worden afgetrokken, om deze tot den horizon te herleiden. Licht men namelijk het laagste uiteinde der lat even omhoog, zoodat de lat horizontaal komt, dan kan men gemakkelijk met eene tweemeterlat het hoogteverschil van de twee uiteinden meten en met behulp van h2

de formule — de gevraagde correctie berekenen. Drukt men 2Zi

daarbij het hoogteverschil in decimeters uit, dan bedraagt die correctie bij een vijfmeterlat, volgens bovenstaande formule,

Sluiten