Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sin Bx sin Cx

AG AB '

sin C2 _ sin B2 ~~KB~~ AG ~' sin B3 sin Eg

AE ~ AB ' sin Ei sin F±

AF ~ AE~' sin F5 sin B5

AB~~ ~ AF

waaruit door vermenigvuldiging onmiddellijk volgt:

sin Bi sin G2sin B3 sin P4 sin F5=sinGisin D2 sin E3 sin F4 sin B5;

of, wanneer wij van beide leden de logarithmen nemen:

log sin Bx-\-log sin G2 -f logain D3 rf-log sin £4-f-log sinF5= = log sin G^ log sin B2-\-log sinE3 -j-,log sin % -j- log sin B5. . (IV

4°. Heeft men meer dan eene basis gemeten, zooals bijv. de lijnen AB en RT in flg. 129, dan moet, als men, van de lengte van een daarvan uitgaande, de lengte van de andere berekent, deze overeenkomen met de lengte, die men door directe meting gevonden heeft. Bij een klein driehoeksnet zal men die beide bases aan twee tegenovergestelde uiteinden van het net meten; bij een grooter net neemt men eene basis in het midden om daarop de berekening te steunen en brengt dan langs den omtrek van het net verschillende contróle-bases aan.

§ 124. Vereffening der fouten. Toetst men de uitkomsten der waarnemingen aan bovenstaande voorwaarden, dan zullen zij meestal daaraan niet volkomen voldoen; kleine verschillen, voortspruitende uit de kleine onvermijdelijke fouten van waarneming, zullen zich altijd vertoonen; alleen als de verschillen groot zijn, wijst dit op fouten, die opgespoord en verwijderd moeten worden, alvorens men tot de verdere berekening kan overgaan.

De kleine verschillen, die zich altijd vertoonen, moeten nu in de eerste plaats over de verschillende gemeten grootheden verdeeld worden, zoodat de aldus gecorrigeerde hoeken en afstanden nu volkomen aan bovenstaande voorwaarden voldoen,

Sluiten