Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vwaaruit door samenstelling volgt: .

Xn = X04r2a'sinot Yn = X0 -f s a cos*

zoodat:

2 a sin x = Xn — X0 (2)

en:

2aco$<x=Yn—Y0 (3)

Bovenstaande drie vergelijkingen zijn de drie voorwaarden, waaraan de gemeten grootheden bij een open veelhoek moeten voldoen. Bij den gesloten veelhoek worden zij nog eenvoudiger, doordat wij daar op hetzelfde punt terugkomen, waardoor XM = X0, Yn = Yq en a„ = «,„ wordt, zoodat bovenstaande vergelijkingen

overgaan in:

2 A =p. 180°, (4)

2 a sin « = 0, (5)

en

2aco8<x — 0 . . . (6)

Het getal p in bovenstaande formules voorkomende is afhankelijk van het aantal zijden van den veelhoek, zijn vorm ehN de richting, waarin hij doorloopen wordt; in ieder bijzonder geval is dit getal echter gemakkelijk te vinden.

Worden van den veelhoek niet de hoeken, maar de azimuthen van de zijden met behulp van de boussole gemeten, dan vervalt de contröle op de hoeken en men houdt slechts de twee coiitröle vergelijkingen (2) en (3), respectievelijk (5) en (6) over.

§ 133. Aansluiting aan ontoegankelijke punten. Tot het

driehoeksnet behooren soms punten, zooals kerktorens, bliksemafleiders, enz., die moeilijk of in 'tgeheel niet toegankelijk zijn, van waaruit men dus geen hoeken kan meten en wier afstanden tot andere terreinpunten niet direct bepaald kunnen worden. Wil men dus de contröles van de vorige paragraaf kunnen toepassen, dan moeten deze grootheden door indirecte meting bepaald worden. Zij bijv. A in flg. 137 een dergelijk vdör de meting ontoegankelijk punt, waaraan de veelhoek 412 3 enz. — moet worden aangesloten, zoo moet men dus zoowel de zijde Al als de hoek BA1 kennen, om de genoemde contröles te kunnen toepassen. Tot dat doel neemt men een hulppunt « aan, van waaruit, evenals uit het punt 1, A kan

Sluiten