Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSBEPALING.

§ 156. Algemeen overzicht. Naast het vervaardigen van eene kaart van het opgenomen terrein, vindt men soms als nevendoel van de meting het bepalen van de inhouden van de verschillende opgenomen perceelen. In ^enkele gevallen is dit het uitsluitende doel van de meting.

Heeft de meting alleen ten doel het bepalen van de grootte van een terreingedeelte, dan zal men ze zoo inrichten, dat men uit de opgemeten grootheden onmiddellijk den vereischten inhoud kan vinden.

Moet het terrein tevens in teekening gebracht worden, dan kan men twee wegen volgen: men kan de meting zoo inrichten, dat uit de opgemeten grootheden voor het in kaart brengen, tevens de inhouden kunnen berekend worden, of men kan eerst het terrein in teekening brengen en- dan uit de teekening de vereischte inhouden afleiden. Bij de opneming met het planchet kan men natuurlijk alleen den laatsten weg volgen.

§ 157. Opmeting van enkele perceelen. Is het alleen te doen om den inhoud van een perceel te vinden, dan zal men dat perceel op het terrein in eenvoudige figuren verdeelen, van ieder afzonderlijk den inhoud bepalen en deze inhouden dan samentellen.

Het in fig. 150 voorgestelde perceel kan men bijv. op de daar aangegeven wijze in driehoeken verdeelen en de inhouden van de verschillende driehoeken afzonderlijk vinden door het meten van de drie zijden van eiken driehoek, of door het' meten van de basis en de hoogte, of door het meten van twee zijden en den ingesloten hoek. Men kan datzelfde perceel ook op de in fig. 151 aangegeven wijze in rechthoekige trapeziums en recht-

Sluiten